Miljø, kvalitet og samfunnsansvar

I Profilgutta er vi opptatt av miljø og bærekraft, så vel som kvalitet. Vi mener at kvalitet og miljø ofte går hånd i hånd.

Våre kunder stiller strenge krav til kvalitet og effektivitet i leveranser, men vi ser også en stadig økende etterspørsel etter miljøriktige produkter. Vi har derfor stadig fokus på å øke vårt sortiment av bærekraftige produkter og tjenester. Profilgutta vil være en pådriver overfor kunder i valget om å handle mer miljøvennlig. Som vår kunde vil du alltid ha et mer miljøvennlig alternativ.

Vi synliggjør vårt miljøengasjement for kunder og samarbeidspartnere ved å fremme miljøproduktene i både nettbutikk, showrom og kataloger. Vi har de siste årene økt vårt sortiment av miljøvennlige produkter.

Miljøhensyn er alltid i fokus når vi velger leverandører. Vi utfordrer våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og sine produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Som leverandør av reklame- og profileringsmateriell, trykksaker og folie/dekor til bedriftsmarkedet har vi også et samfunnsansvar når det gjelder klima, miljø og bærekraft. Derfor er vi tilknyttet flere ordninger som stiller krav til både oss selv og våre leverandører. Under ser du våre sertifiseringer.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert
Profilgutta ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2022 i kategoriene: Felles kriterier, Leietaker, Grafisk bedrift, og er først ute med denne sertifiseringen i Lillehammer innen vår bransje.

Å være Miljøfyrtårn-bedrift stiller strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

Profilgutta ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som firma og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar.

Godkjent i anbudskonkurranser
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Vi er medlem av Grønt Punkt
Grønt Punkt Norge er en organisasjon som sikrer det produsentansvaret norske bedrifter har for at emballasjen blir gjenvunnet. De er non-profit og det miljøvederlaget deres medlemmer betaler inn går i sin helhet til å sørge for at emballasjen blir gjenvunnet i henhold til de krav myndighetene setter. Dette ansvaret har de tatt på vegne av næringslivet i 25 år.

Grønt Punkt Norge er hovedlisensinnehaver av varemerket Grønt Punkt® i Norge. Dette merket viser at det er tatt produsentansvar hos godkjent returselskap.